RESTORE NGHĨA LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Restore nghĩa là gì

*
*
*

restore
*

restore phục hồi, xây dựng lại
ghi lạiGiải đam mê VN: Đưa một database về tâm trạng trước đó bằng phương pháp lấy lại mọi biến đổi đã thực hiện trong thời điểm nhất định. ArcStorm có cung cấp kỹ thuật phục hồi.hoàn nguyênhồi phụckhôi phụcfile restore: sự phục hồi tệprestore defaults: phục hồi mặc địnhrestore icon: biểu tượng khôi phụcto restore the window to normal size: phục sinh lại kích thước bình thường cho cửa sổphục hồirestore icon: hình tượng phục hồisự khôi phụcfile restore: sự phục sinh tệpsự phục hồisửa chữamean time to restore: khoảng thời hạn trung bình sửa chữatrả lạixây dựng lạiLĩnh vực: xây dựngđem lạikhử (oxi)Lĩnh vực: toán & tinhồi phục, phục sinh o sửa chữa, phục hồi
*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn 2 Cách Lấy Lại Gmail Khi Quên Mật Khẩu Gmail Không Cần Số Điện Thoại

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

restore

Từ điển Collocation

restore verb

1 bring back a situation/feeling

ADV. quickly, soon Order was quickly restored. | formally Diplomatic relations were formally restored.

VERB + RESTORE need lớn We need lớn restore public confidence in the industry. | attempt to, try to lớn | help (to) | be designed to, be intended lớn

PREP. lớn Peace has now been restored khổng lồ the area.

PHRASES an attempt/effort to restore sth an attempt to lớn restore the company"s finances | be aimed at restoring sth, measures khổng lồ restore sth, a way of restoring sth

2 repair/rebuild sth

ADV. extensively The interior has recently been extensively restored. | completely, fully | partially, partly | beautifully, handsomely, sympathetically, tastefully | carefully, faithfully, lovingly, painstakingly

PREP. to lớn The train has been restored khổng lồ full working order.

PHRASES newly/recently restored, restore sth to lớn its former glory The buildings have now been restored to lớn their former glory.

Từ điển WordNet


v.


Microsoft Computer Dictionary

n. The act of restoring a file or files. See also backup, recovery.vb. To lớn copy files from a backup storage device lớn their normal location, especially if the files are being copied khổng lồ replace files that were accidentally lost or deleted.

File Extension Dictionary

ISE WebPACK Project Restore tệp tin (Xilinx, Inc.)

English Synonym and Antonym Dictionary

restores|restored|restoringsyn.: fix mend overhaul put back reinstate renew renovate repair replace