HÀM TRA CỨU TRONG EXCEL

Excel đến shimatest.shop 365 Excel đến shimatest.shop 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy thử áp dụng hàm XMATCH mới, một phiên bạn dạng match được cải tiến hoạt hễ theo bất kỳ hướng nào và trả về tác dụng khớp đúng đắn theo mặc định, giúp việc sử dụng hàm này thuận tiện và thuận lợi hơn đối với phiên phiên bản trước.

Bạn đang xem: Hàm tra cứu trong excel


Hàm MATCH search một mục được hướng đẫn trong phạm vi của ô, tiếp nối trả về vị trí kha khá của mục đó trong phạm vi này. Ví dụ, nếu như phạm vi A1:A3 cất giá trị 5, 25 cùng 38 thì cách làm =MATCH(25,A1:A3,0) đang trả về số 2, vày 25 là mục sản phẩm hai vào phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH thay cho một trong các hàm LOOKUP khi bạn cần biết vị trí của một mục vào một phạm vi cố vì chính mục đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị cho đối số số hàng vào hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH có các đối số bên dưới đây:

giá trị tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn so khớp trong mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi chúng ta tra cứu vớt số điện thoại của một ai kia trong sổ điện thoại, bạn sẽ dùng thương hiệu của người đó làm cho giá trị tra cứu dẫu vậy số điện thoại cảm ứng mới là cực hiếm mà bạn muốn tìm.Đối số quý giá tra cứu rất có thể là một giá trị (số, văn bản hoặc cực hiếm lô-gic) hoặc một tham chiếu ô cho một số, văn bản hoặc cực hiếm lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị trong mảng tìm kiếm. Quý hiếm mặc định mang đến đối số này là 1.Bảng sau đây mô tả phương pháp mà hàm kiếm tìm thấy những giá trị dựa trên phần cài đặt của đối số hình dạng khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị trong đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

Xem thêm: Cách Bắt Wifi Win Xp - Hướng Dẫn Cách Phát Wifi Laptop Cho Win Xp

0

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các giá trị vào đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn rộng hoặc bằng lookup_value. Các giá trị vào đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị khớp đúng trong lookup_array, chứ ko trả về chính giá trị đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" vào mảng "a","b","c".

Hàm MATCH ko phân biệt chữ hoa và chữ thường khi so khớp các giá trị văn bản.

Nếu hàm MATCH không tìm thấy giá trị khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và giá trị tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — trong đối số giá trị tìm kiếm. Một vết chấm hỏi khớp ngẫu nhiên ký tự đối chọi nào; một lốt sao phù hợp với bất kỳ chuỗi cam kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng dưới đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên chọn lựa chúng, thừa nhận F2 và tiếp đến nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do không có công dụng khớp chính xác nên đang trả về địa chỉ của quý giá gần thấp độc nhất (38) trong khoảng B2:B5.