Chuyển File Pdf Sang Pdf

Chuyển đổi PDF thành PDF/A để tàng trữ và bảo lưu giữ lâu dài. Chuyển đổi sang một mức độ tương xứng PDF/A ISO cụ thể.


Bạn đang xem: Chuyển file pdf sang pdf

PDF/A là phiên bản được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO của Định dạng Tài liệu di động (PDF) chuyên dùng để lưu trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu điện tử.

Chọn nấc độ phù hợp mà bạn muốn chuyển đổi tài liệu của mình:


Đặt nút độ tuân hành PDF/A PDF/A-1b PDF/A-1a PDF/A-2b PDF/A-2u PDF/A-2a PDF/A-3b PDF/A-3u PDF/A-3a

Dựa trên bạn dạng PDF 1.4. Cường độ B (cơ bản) tương xứng với các yêu mong bắt buộc:

bao gồm các phông chữ nhúng bao gồm hướng dẫn quản lý màu bao hàm siêu dữ liệu Một danh sách của các chi tiết bị cấm

Dựa trên phiên bản PDF 1.4. Cường độ A (có thể truy vấn cập) cân xứng với các yêu cầu tiêu chuẩn chỉnh bổ sung:

Đặc tả ngữ điệu cấu tạo tài liệu phân cung cấp Quãng văn bạn dạng được đính thẻ với văn bản mô tả cho hình hình ảnh và biểu tượng Ánh xạ ký kết tự quý phái Unicode

Dựa bên trên PDF 1.7 (ISO 32000-1). Yêu cầu tuân hành cấp B (cơ bản) cộng với các tính năng mới:

Nén hình ảnh JPEG 2000 cung cấp cho hiệu ứng và lớp trong suốt Nhúng font chữ OpenType luật pháp về chữ cam kết số theo Chữ ký kết điện tử nâng cao PDF Tùy lựa chọn nhúng những tệp PDF/A nhằm tạo đk lưu trữ những bộ tài liệu bằng một tệp độc nhất vô nhị

Xem thêm: Đánh Giá Tai Nghe Akg Samsung Galaxy S8 Chính Hãng, Tai Nghe Akg

Dựa trên PDF 1.7 (ISO 32000-1). Yêu cầu tuân thủ cấp B (cơ bản) cùng với các tính năng mới:

Văn bạn dạng có ánh xạ unicode Nén ảnh JPEG 2000 hỗ trợ cho hiệu ứng và phần bên trong suốt Nhúng phông chữ OpenType nguyên lý về chữ cam kết số theo Chữ cam kết điện tử nâng cao PDF Tùy chọn nhúng các tệp PDF/A để tạo đk lưu trữ các bộ tài liệu bằng một tệp duy nhất

Dựa trên PDF 1.7 (ISO 32000-1). Yêu cầu tuân thủ cấp A (có thể tróc nã cập) cộng với những tính năng mới:

Nén hình ảnh JPEG 2000 hỗ trợ cho hiệu ứng và lớp bên trong suốt Nhúng fonts chữ OpenType lý lẽ về chữ ký số theo Chữ ký kết điện tử nâng cao PDF Tùy chọn nhúng các tệp PDF/A để tạo điều kiện lưu trữ các bộ tài liệu bằng một tệp duy nhất

Dựa trên PDF 1.7 (ISO 32000-1). Nấc độ phù hợp B (cơ bản). Yêu cầu tuân thủ cấp B (cơ bản) cộng với những tính năng mới:

được cho phép nhúng XML, CSV, CAD, tài liệu xử trí văn bản, tài liệu bảng tính và những định dạng tệp không giống vào hầu hết tài liệu tuân thủ theo PDF/A Nén hình ảnh JPEG 2000 cung cấp cho cảm giác và lớp bên trong suốt Nhúng fonts chữ OpenType công cụ về chữ ký kết số theo Chữ ký điện tử cải thiện PDF Tùy lựa chọn nhúng các tệp PDF/A nhằm tạo đk lưu trữ các bộ tài liệu bằng một tệp tuyệt nhất

Dựa trên PDF 1.7 (ISO 32000-1). Nấc độ cân xứng B (cơ bản). Nút độ cân xứng B (cơ bản). Yêu thương cầu tuân hành cấp B (cơ bản) cùng với các tính năng mới:

Văn bản có ánh xạ unicode được cho phép nhúng XML, CSV, CAD, tài liệu cách xử lý văn bản, tư liệu bảng tính và những định dạng tệp khác vào đông đảo tài liệu tuân thủ theo PDF/A Nén ảnh JPEG 2000 hỗ trợ cho cảm giác và phần bên trong suốt Nhúng fonts chữ OpenType cơ chế về chữ cam kết số theo Chữ ký kết điện tử nâng cấp PDF Tùy lựa chọn nhúng những tệp PDF/A nhằm tạo điều kiện lưu trữ các bộ tài liệu bằng một tệp độc nhất vô nhị

Dựa bên trên PDF 1.7 (ISO 32000-1). Yêu thương cầu tuân hành cấp A (có thể truy cập) cộng với những tính năng mới:

cho phép nhúng XML, CSV, CAD, tài liệu cách xử lý văn bản, tài liệu bảng tính và các định dạng tệp khác vào hồ hết tài liệu tuân hành theo PDF/A Nén hình ảnh JPEG 2000 cung ứng cho hiệu ứng và lớp bên trong suốt Nhúng font chữ OpenType giải pháp về chữ cam kết số theo Chữ ký điện tử cải thiện PDF Tùy chọn nhúng những tệp PDF/A nhằm tạo đk lưu trữ các bộ tài liệu bởi một tệp tốt nhất
được cho phép hạ nấc độ tuân hành PDF/A Để thay đổi sang PDF/A, khi tìm thấy một số yếu tố nhất thiết trong PDF gốc, chúng ta cũng có thể cần đề nghị hạ cấp cho mức độ tuân thủ để có thể thực hiện gửi đổi.