Cách Sử Dụng Hàm Counta

Hàm Count, Countif, Counta và Countblank là đều hàm đếm cơ phiên bản trong excel, hầu hết hàm này cũng khá dễ nhằm sử dụng.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm counta


Trong nội dung bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho những bạn mới làm quen Excel cách sử dụng các hàm đếm dữ liệu, như Count, Countif, Counta với Countblank một bí quyết thật chi tiết để chúng ta hiểu rõ và vận dụng vào các bài toán thống kê thực tế của mình.

Lưu ý: Để tuân theo hướng dẫn, các chúng ta có thể tải file tài liệu thực hành TẠI ĐÂY

I. Cách áp dụng hàm Count

1. Chức năng: Hàm Count dùng để đếm số ô chứa dữ liệu số trong vùng được chọn.

2. Cú pháp: =COUNT(value1,value2…)

- trong số đó value1, value2 … là mọi ô cần đếm, hoặc các bạn có thể nhập các vùng nên đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu như hình, yêu cầu đếm số ô cất giá trị số trong bảng này:

*
- trong ô H6, nhập cách làm :=COUNT(A5:E11) ta được kết là 24 ô cất giá trị là số như trên

II. Cách thực hiện hàm Countif

1. Chức năng: Hàm Countif dùng làm đếm số ô thỏa mãn điều kiện (criteria) trong vùng nên đếm (range).

2. Cú pháp. =COUNT(range,criteria)

- vào đó: range là vùng nên đếm, criteria là điều kiện đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng tài liệu như hình, yêu mong đếm số ô đựng giá trị lớn hơn 50, cùng đếm số ô ban đầu bằng "com" vào bảng này.

+ Để đếm những ô chứa giá trị lớn hơn 50: vào ô H9, nhập cách làm :=COUNTIF(A5:E11,">50") ta được 8 ô có mức giá trị lớn hơn 50 như hình dưới.

*
- Để đếm các ô bước đầu bằng chữ "com": trong ô H10, nhập cách làm :=COUNTIF(A5:E11,"com*") ta được kết là 3 ô có chuỗi bắt đầu bằng chữ "com" như hình sau:

*
Lưu ý: "com*" sẽ khớp cùng với chuỗi gồm độ lâu năm bất kỳ ban đầu bằng "com", như hình bên trên là "Command" xuất xắc "Compare"; ký kết tự "*" đại điện đến chuỗi bất kỳ sau "com".

Xem thêm: Những Game Offline Hay Nhất Cho Android, Ios 2021, Thông Tin Mới Về Game Mobile Offline

1. Chức năng: hàm COUNTA trong Microsoft Excel dùng để đếm những ô ko rỗng trong một vùng nhất định.III. Cách sử dụng hàm CountA

2. Cú pháp: =COUNTA(Value1, , ,…)

- Trong đó Value1, value2, value3,... Là phần đa ô đề xuất đếm, hoặc các bạn có thể nhập những vùng phải đếm. Value2 và Value3 là những đối số tùy chọn (đặt trong dấu <> đề nghị không bắt buộc phải có).

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu như hình, yêu ước đếm số ô cất giá trị (các ô KHÔNG trống có thể nói rằng là những ô chứa giá trị chuỗi với số) vào bảng này.

*
- trong ô H5, nhập công thức:=COUNTA(A5:E11) để đếm các ô có chứa tài liệu (gồm cả số và chuỗi vào bảng A5:E11) được công dụng là 32.

IV. Cách thực hiện hàm CountBlank

1. Chức năng: Hàm COUNTBLANK góp đếm các ô trống (rỗng) trong một vùng hay như là 1 mảng được lựa chọn trong Excel.

2. Cú pháp: =COUNTBLANK(range)

- vào đó: range là vùng đề nghị đếm những ô trống (ô rỗng).

3. Ví dụ: Cho một bảng tài liệu như hình, yêu cầu đếm số ô trống:

*
- trong ô H7, nhập công thức: =COUNTBLANK(A5:E11) hàm trả về 3 ô trống (không chứa bất kể giá trị số với chuỗi nào) như trên.

* Vận dụng những công thức trên, yêu cầu nhập công thức đếm những ô chưa giá trị chuỗi;

- vào ô H8, nhập công thức: =COUNTA(A5:E11)-COUNT(A5:E11) ta được kết quả như hình sau:

*

* đoạn phim hướng dẫn phương pháp sử dụng những hàm đếm count, counta, countblank, countif

Hy vọng, với bài xích hướng dẫn chi tiết cách dùng các hàm đếm count, counta, countblank cùng hàm đếm có điều kiện countif ở trên hữu ích với các bạn.