CÁCH DÙNG ON IN TRONG NGÀY THÁNG

Giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ Anh (prepositions of time) rất phong phú vì vậy phương pháp dùng giới từ bỏ chỉ thời hạn sẽ trở đề nghị khó khăn nếu không nắm được quy tắc hay cấu tạo của những giới từ thời gian. Nếu hiểu rằng cách sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn thì giới từ sẽ nằm trong tầm tay. Bài viết sau đây sẽ chuyển ra biện pháp dùng giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Họ cùng bước đầu với bảng nắm tắt ngữ pháp giới trường đoản cú chỉ thời gian.

Bạn đang xem: Cách dùng on in trong ngày tháng

*

Bảng nắm tắt ngữ pháp giới từ bỏ chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN vào TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi trong ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian vào ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ nghỉ ngơi lễat Christmas; at Easter
cụm từ ráng địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + tháng hoặc mon + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + tháng ngày (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong thời gian ngày (ngoại lệ) - xem lại giới từ on nghỉ ngơi trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong một khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời hạn nào đó, thì một hành động khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday và Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday to Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho cho đến lúc mà / tới mức màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm cái gi ….trước khi ….we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn hơn (thời gian)after school
beforesớm hơn (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào mức hay trước (mốc thời gian)by Monday
up to lớn = up untillên mang lại (không nhiều hơn thế một khoảng chừng thời gian)up to lớn yesteday
agođiều gì đã xẩy ra trước thời điểm nói5 minutes ago
pastdùng với giờhalf past six
todùng cùng với giờhalf to six

Cách cần sử dụng giới từ bỏ chỉ thời gian

Để thực hiện giới từ bỏ chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up lớn một bí quyết đúng đắn, chúng ta phải nắm vững cách dùng của chúng, họ cùng kiếm tìm hiểu.

Cách sử dụng giới từ bỏ in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới từ thường chạm mặt nhất trong các bài tập về giới từ bỏ chỉ thời gian, quy tắc ghi nhớ

– at + tiếng : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : thời điểm 7 tiếng ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào thứ 3 ; on Oct 17th: vào trong ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng sủa ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : trong vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào mọi thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều

*

Giới tự by chỉ thời gian

– by + thời gian : vào lúc hoặc trước thời hạn nào đó

Ví dụ: by Monday: trước sản phẩm công nghệ 2

By = before

Cách dùng giới trường đoản cú chỉ thời gian before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye to lớn each of them. Trước lúc đi, anh ấy chào tạm biệt từng người trong những họ.

Giới từ thời hạn after

after + thời gian / danh từ bỏ (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ chạm chán anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một số người tin có cuộc sống thường ngày sau khi chết.

Giới trường đoản cú chỉ thời gian trong tiếng anh: till/until

till / untill + thời gian / danh từ : đến khi, cho đến khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed to vote. Đến năm 1918, thiếu nữ nước Anh chưa được phép bỏ thăm bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao lâu nữa là đến kỳ sinh nở?

Giới trường đoản cú đi với thời hạn up to

up lớn = up until = đến, mang đến đến

Ví dụ: Up lớn two hundred people were on board the ship. Đến 200 người có mặt trên tàu.

We can teach dancers up to lớn intermediate level here. Chúng ta có thể dạy diễn viên múa có trình độ chuyên môn trung cấp tại đây.

Cách sử dụng giới từ thời hạn between

between …(and)…..: thân 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Gồm giờ giải lao 10 phút giữa các buổi học.

The cửa hàng is closed for lunch between 12.30 and 1.30. Shop đóng cửa ngõ suốt giữa trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: Top 9 Phần Mềm Làm Video 3D Từ Ảnh Miễn Phí 3D Nhà Sản Xuất Video

Cách dùng các giới từ chỉ thời gian from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… to ………, from………..till………., from………….until……….. = between : từ …….đến……..

Ví dụ: The museum is open from 9.30 to lớn 6.00 Tuesday khổng lồ Sunday. Bảo tàng mở cửa từ 9.30 cho 6.00 tự Thứ tía đến công ty Nhật.

Giới từ bỏ trước thời hạn during

during: vào lúc, trong thời gian –> nhấn mạnh khoảng thời hạn một sự việc xảy ra khi một hành vi khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night & sleep by day. Họ làm việc vào đêm tối và ngủ vào ban ngày. (Nhấn táo bạo thời gian ban đêm là dịp họ làm việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây những lần vào đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ tiến hành chiếu bên trên truyền hình vào thời gian cuối tuần.

Cách cần sử dụng giới tự chỉ thời gian trong tiếng anh for

for + khoảng chừng giời gian: trong khoảng thời hạn ; được dùng làm nhấn mạnh khoảng thời gian diễn ra của hành vi hay vấn đề nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời gian dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi sẽ làm người đứng đầu được / trong 5 năm. Nhấn mạnh khoảng thời hạn 5 năm, diễn ra “working…”

Sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn since

since + mốc thời hạn / mệnh đề sống quá khứ đơn: từ / từ bỏ khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, & has been there ever since (= & is still there) . Anh ấy bước đầu làm câu hỏi cho doanh nghiệp khi tránh trường học, và đã sống đó tính từ lúc đó (= và vẫn sinh sống đó)

Giới từ thời gian tiếng anh within

within + khoảng chừng thời gian: trong tầm thời gian/trong khoảng chừng thời gian

Ví dụ: within three months: trong vòng cha tháng; within an hour: trong vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! vào một khoảng thời gian ngắn, bạn cũng có thể nói giờ đồng hồ Anh hoàn hảo!

Các giới từ bỏ chỉ thời gian trong giờ đồng hồ anh past, to

past/ lớn + giờ: vượt (qua, sau) / kém (đến, tới)

It’s a quarter to lớn six. 6 giờ yếu 15 phút.

Trước thời gian dùng giới từ bỏ gì ago

thời gian + ago: cách/ vẫn qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: cách đây 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã rời khỏi nhà hơn một tiếng trước.

The dinosaurs died out 65 million years ago. Khủng long thời tiền sử đã chết từ thời điểm cách đó 65 triệu năm.

Bài tập trắc nghiệm về giới trường đoản cú trong tiếng anh tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 8A)

100 câu bài bác tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 9A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến đường (Bài 10A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến đường (Bài 11A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online (Bài 12A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 1B)

Kết luận: cách dùng giới từ bỏ chỉ thời gian trong giờ đồng hồ Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up lớn mỗi từ gồm cách dùng riêng, bọn họ cần nắm rõ cấu trúc, cách làm và chân thành và ý nghĩa của từng giới xuất phát từ 1 thì mới rất có thể sử dụng giới từ bỏ chỉ thời hạn một cách chính xác được. Trong quá trình biên soạn, chắc chắn có rất nhiều thiếu sót, muốn nhận được góp sức và phản hồi của bạn bên dưới bài viết.