Cách dùng hàm vlookup để lọc dữ liệu

Trong bài xích hướng dẫn về hàm VLOOKUP này, shimatest.shop học Excel Online sẽ cố gắng dùng tự ngữ đơn giản dễ dàng để phân tích và lý giải những điều cơ bản nhằm giúp quá trình học cho tất cả những người mới bước đầu trở nên thuận lợi nhất có thể. Bọn họ cũng sẽ khám phá vài bí quyết mẫu cho biết cách cần sử dụng thông dụng độc nhất của hàm VLOOKUP vào Excel.


VÍ DỤ HÀM VLOOKUP vào EXCELVIỆC SỬ DỤNG KÝ TỰ ĐẠI DIỆN trong CÔNG THỨC VLOOKUPVIỆC SỬ DỤNG CÔNG THỨC VLOOKUP CÓ GIÁ TRỊ TÌM KIẾM CHÍNH XÁC VÀ GIÁ TRỊ TÌM KIẾM TƯƠNG ĐỐI

HÀM VLOOKUP vào EXCEL – BẢN MIÊU TẢ ĐƠN GIẢN VÀ CẤU TRÚC

Vậy hàm VLOOKUP là gì? Để bắt đầu, nó là một hàm vào Excel.