CÁC HÀM TRONG EXCEL VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Với những người dân thường xuyên thao tác làm việc với Excel nhất là dân kế toán hay công sở thì việc sử dụng những hàm Excel là đề xuất và cũng tương đối đơn giản và dễ dàng . Thế nhưng với newbie học sinh sinh viên những ai mới tiếp xúc thì rất khó để thâu tóm các hàm cơ bạn dạng trong Excel. Nhằm giúp các bạn mới xúc tiếp với Excel hoàn toàn có thể sử dụng thạo các hàm cơ bạn dạng trong Excel trong nội dung bài viết này thủ thuật đất nước hình chữ s đem lấy ví dụ như minh họa ứng với những hàm dễ dễ dàng nắm bắt hơn , nào mình thuộc bắt tay khám phá nhé.

Bạn đang xem: Các hàm trong excel và ví dụ minh họa

Tổng hợp các hàm cơ bản trong Excel gồm ví dụ minh họa

1. Hàm SUM trong Excel

Hàm Sum trong Excel có tính năng cộng toàn bộ các số vào một vùng dữ liệu được chọn.

Cú pháp:

=SUM(Number1, Number2…)Các tham số:

Number1, Number2… là những số đề xuất tính tổng.

*

2. Hàm SUMIF vào Excel

SUMIF trong Excel cần sử dụng tính tổng của những ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.

Cú pháp:

=SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)Các tham số:

Range: Là hàng mà bạn muốn xác định.Criteria: những tiêu chuẩn mà ao ước tính tổng. Tiêu chuẩn này rất có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.Sum_range: Là những ô thực sự đề nghị tính tổng.

Ví dụ:

=SUMIF(B1:B8,"Các tham số: 

Number1, Number2 … là các số phải tính quý giá trung bình.

*

4. Hàm MAX:

Trả về số lớn số 1 trong dãy được nhập.

Cú pháp:

=MAX(Number1, Number2…)Các tham số:

Number1, Number2… là hàng mà bạn muốn tìm giá bán trị lớn nhất ở trong đó.

Ví dụ. =MAX(1,2,3,4,5,6,7,8,9) cho hiệu quả là 9

5. Hàm LAGRE:

Tìm số to thứ k vào một dãy được nhập.

Cú pháp:

=LARGE(Array, k)Các tham số:

Array: là một trong mảng hoặc một vùng dữ liệu.k: Là giao diện của số bạn có nhu cầu tìm tính từ lúc số lớn nhất trong dãy.

Ví dụ.

=LARGE(A3:B6,2) cho có hiệu quả là 10

*

6. Hàm MIN:

Trả về số bé dại nhất trong dãy được nhập vào.

Cú pháp:

=MIN(Number1, Number2…)Các tham số:

Number1, Number2… là hàng mà bạn có nhu cầu tìm giá trị nhỏ dại nhất sinh sống trong đó.

7. Hàm SMALL:

Tìm số nhỏ dại thứ k vào một dãy được nhập vào.

Cú pháp:

=SMALL(Array, k)Các tham số:

 Array: là một trong mảng hoặc một vùng của dữ liệu. k: Là hình trạng của số mà bạn có nhu cầu tìm kể từ số nhỏ nhất vào dãy.

Ví dụ =SMALL(A1:B7,2) cho tác dụng là 4

*

8. Hàm COUNT:

Hàm COUNT đếm những ô chứa dữ liệu kiểu số vào dãy.

Cú pháp:

=COUNT(Value1, Value2, …)Các tham số: 

Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

Ví dụ =COUNT(A3:B6) đã đếm các ô chứa tài liệu kiểu số trong số ô trường đoản cú A3 mang lại B6 cùng trả về kết quả là 4

*

9. Hàm COUNTA:

Hàm COUNTA cho phép đếm tất cả các ô đựng dữ liệu.

Cú pháp:

=COUNTA(Value1, Value2, …)Các tham số: 

Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

Ví dụ.

=COUNTA(A3:B6) trả về kết quả là 5 ô bao gồm chứa dữ liệu

*

10. Hàm COUNTIF:

Hàm COUNTIF đếm các ô đựng giá trị số theo một điều kiện cho trước.

Cú pháp:

COUNTIF(Range, Criteria)Các tham số:

Range: Dãy dữ liệu mà bạn có nhu cầu đếm.Criteria: Là tiêu chuẩn chỉnh cho những ô được đếm.

Ví dụ:

=COUNTIF(A3:B6,"

Cho tác dụng cũng là TRUE

*

11. Hàm ABS:

Hàm ABS trong Excel trả về giá chỉ trị tuyệt vời của một số, giá chỉ trị tuyệt vời của một trong những là số ko âm (luôn to hơn hoặc bởi 0, không có dấu) và cực hiếm của nó bằng chính quý giá của số đến trước.

Cú pháp

=ABS(number)

Trong đó: number là số thực mà lại các bạn muốn lấy quý hiếm tuyệt đối, nó hoàn toàn có thể là một trong những cụ thể, một tham chiếu chứa số xuất xắc biểu thức số, là tham số bắt buộc.

Ví dụ

Tính giá trị tuyệt vời của một số trong những cụ thể: - 15, 5.

*

12. POWER.

Hàm trả về lũy thừa của một số.

Cú pháp:

=POWER(Number, Power)Các tham số: 

Number: Là một số thực mà bạn có nhu cầu lấy lũy thừa.Power: Là số mũ.

Ví dụ

= POWER(2,2) = 4

13. Hàm PRODUCT.

Bạn có thể sử dụng hàm PRODUCT thay mang lại toán tử nhân * nhằm tính tích của một dãy.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Đổi Proxy, Huong Dan Doi Proxy Full, Proxy Là Gì

Cú pháp:

=PRODUCT(Number1, Number2…)Các tham số: 

Number1, Number2… là hàng số mà bạn muốn nhân.

=Product(1,10,20,30)

*

14. Hàm MOD.

Là hàm lấy quý giá dư của phép chia.

Cú pháp:

=MOD(Number, Divisor)Các đối số: 

Number: Số bị chia.Divisor: Số chia.

Ví dụ =MOD(5,3) cho kết quả là 2

*

15. Hàm ROUNDUP.

Hàm ROUNDUP là hàm làm tròn lên một số

Cú pháp:

=ROUNDUP(Number, Num_digits)Các tham số:

Number: Là một số thực mà bạn muốn làm tròn lên.Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn có nhu cầu làm tròn.

Chú ý:

Nếu Num_digits > 0 sẽ làm cho tròn phần thập phân.Nếu Num_digits = 0 sẽ làm cho tròn lên số thoải mái và tự nhiên gần nhất.Nếu Num_digits 

Ví dụ =ROUNDUP(5.15,1) có nghĩa là làm tròn lên một số ít thập phân số 5.15 ta đang có hiệu quả 5.2

*

16. Hàm ROUNDDOWN:

Ngược lại với hàm ROUNDUP hàm ROUNDDOWN làm cho tròn xuống 1 số

Cú pháp:

=ROUNDDOWN(Number, Num_digits)Các tham số:

Number: Là một vài thực mà bạn muốn làm tròn lên.Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn có nhu cầu làm tròn.

Chú ý:

Nếu Num_digits > 0 sẽ làm tròn phần thập phân.Nếu Num_digits = 0 sẽ làm cho tròn lên số thoải mái và tự nhiên gần nhất.Nếu Num_digits 

Ví dụ =ROUNDDOWN(5.15,1) đang có công dụng là 5.1

*

17. Hàm EVEN.

Làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất.

Cú pháp: 

=EVEN(Number)Tham số:

Number là số mà bạn muốn làm tròn.

Chú ý:

Nếu Number không phải là giao diện số thì hàm trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ =EVEN(9) có tác dụng là 10

*

18. Hàm ODD.

Làm tròn lên thành số nguyên lẻ ngay sát nhất.

Cú pháp:

=ODD(Number)Tham số: Number là số mà bạn có nhu cầu làm tròn.

Ví dụ =ODD(10) = 11

19. Hàm LEFT.

Trích những ký tự phía trái của chuỗi nhập vào.

Cú pháp: 

=LEFT(Text,Num_chars)Các đối số: 

Text: Chuỗi văn bản.Num_Chars: Số ký kết tự ước ao trích.

Ví dụ:

=LEFT("Em tên",2) có công dụng là Em

20. Hàm RIGHT.

Trích các ký tự bên đề nghị của chuỗi nhập vào.

Cú pháp:

=RIGHT(Text,Num_chars)

Các đối số: 

Text: Chuỗi văn bản.Num_Chars: Số ký tự mong mỏi trích.

Ví dụ:

=RIGHT("Em ơi", 2) có kết quả là ơi

21. Hàm MID:

Trích các ký tự tự số bước đầu trong chuỗi được nhập vào.

Cú pháp:

=MID(Text,Start_num, Num_chars)Các đối số:

Text: chuỗi văn bản.Start_num: Số sản phẩm công nghệ tự của ký tự bắt đầu được trích.Num_chars: Số cam kết tự yêu cầu trích.

Ví dụ =MID("Chúng ta là ai",7,8) cho kết quả "ta là ai"

22. Hàm UPPER.

Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa.

Cú pháp:

=UPPER(Text)Ví dụ

=UPPER("shimatest.shop") đến kết quả

*

23. Hàm LOWER:

Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường.

Cú pháp: 

=LOWER(Text)

24. Hàm PROPER:

Đổi ký từ đầu của từ vào chuỗi thành chữ hoa.

Cú pháp:

=PROPER(Text)Ví dụ:

=PROPER("dao duy nam") = Dao Duy Nam

25. Hàm TRIM.

Cắt bỏ các ký trường đoản cú trắng sinh hoạt đầu chuỗi cùng cuối chuỗi.

Cú pháp:

=TRIM(Text)

*

Lời kết

Trên đầy là cú pháp 25 hàm cơ bạn dạng trong Excel kèm theo ví dụ minh họa cách sử dụng các hàm đó. Các hàm excel cơ bản trên đều tương đối dễ sử dụng không phải như cách áp dụng hàm VLOOKUP nên mất thời hạn rất lâu chúng ta mới có tác dụng quen thực hiện được bởi vậy chúng ta không bắt buộc bỏ qua bài viết này nhé!